Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

„Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”.

„Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”.

Zarząd Automobilklubu Radomskiego uprzejmie informuje, że w okresie od 5 sierpnia do 2 września 2019 roku, na naszym obiekcie, odbywać się będą zajęcia w ramach realizacji zadania „Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”. Realizacja zadania finansowana jest ze środków z budżetu Gminy Miasta Radomia. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Radom. Adresatami w szczególności są osoby z rodzin najbiedniejszych, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią. Grupa docelowa beneficjentów to 120 osób – planujemy by w każdym spotkaniu udział wzięło 15 osób. Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu w następujących dniach i godzinach: poniedziałki – 15.00 – 19.00, czwartki – 12.00 – 16.00. Program każdego z tych spotkań obejmuje dwa dwugodzinne bloki: – blok I – jazdy na gokartach – blok II – podstawowe szkolenie z zakresu techniki i obsługi gokarta. Dla uatrakcyjnienia spotkań, jak również w przypadku opadów deszczu, przewidujemy zajęcia rekreacyjne i świetlicowe. Ramowy program tych zajęć przewiduje, m.in.: doskonalenie techniki jazdy rowerem – rowerowy tor przeszkód, gry zespołowe na świeżym powietrzu – mini piłka nożna, berek siatkarski, dwa ognie, kometka itp., zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gry edukacyjne planszowe z zakresu brd, zajęcia plastyczne i konkursy, zajęcia integracyjne. Dla beneficjentów zajęć przewidziane są drobne upominki i nagrody w konkursach. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywać będą napoje chłodzące i gorące. Nabór beneficjentów odbywać się będzie poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu – wśród jego podopiecznych. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z osoba upoważnioną: Agnieszka Jabłońska tel/fax 48 364 17 14, 507 114...
Gokarty – jazdy

Gokarty – jazdy

Informujemy, że z dniem 01.08.2019 gokarty dostępne będą w czwartki i soboty w godzinach od 17.00 do zmierzchu (prosimy o sprawdzanie dostępności pod nr telefonu 602 362 044)
Jazdy wolne motocykle niedziele III sesja

Jazdy wolne motocykle niedziele III sesja

Informujmy, że z dniem 04 sierpnia 2019 roku wprowadzamy w niedziele III sesję motocyklowych jazd wolnych. Tym samym ulegają zmianie godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji II i III. Godziny poszczególnych sesji w niedziele to: – sesja I – 8.00 – 12.00 – sesja II – 12.00 – 16.00 – sesja III – 16.00 – 20.00 (zapisy na III sesję przyjmowane będą do godziny 15.00 pod numerem telefonu 507 114 102) Zapraszamy serdecznie...
Festyn Bezpieczni w drodze 28.07.2019 (niedziela)

Festyn Bezpieczni w drodze 28.07.2019 (niedziela)

Już w tą Niedzielę na naszym torze odbędzie się festyn rodzinny, serdecznie zapraszamy na godzinę 13:00  Zapraszamy również na Mszę Polową Autosacrum o godzinie 11:00, będzie to okazja do wjechania swoim samochodem na tor Automobilklubu Radomskiego w celu poświęcenia pojazdu  Poniżej przypominamy atrakcje, które czekają na Państwa w niedzielę  • pokaz sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne, • prezentacje, w tym: symulator jazdy motocyklem, konkursy na rowerowym torze przeszkód, projekcja filmów profilaktycznych, projekcje i prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przyczyn wypadków, puzzle – edukacyjny kącik BRD – edukacyjna mata planszowa – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, • wystawy statyczne i pokazy sprzętu specjalistycznego, ratownictwa drogowego, znakowanie rowerów, itp. – Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei itp. • jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwia to uczestnikom sprawdzenie posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy, • jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem na placu manewrowym – umożliwia to uczestnikom sprawdzenie posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp., • jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwia to uczestnikom sprawdzenie w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na zdolności psychoruchowe kierowców, • pokazy jazd motocyklowych, Supermoto, kartingu; • przejazdy w samochodach dealera Romar Sp. Z o.o. • pogadanki z ekspertem – psychologiem transportu, • porady prawne z zakresu przepisów ruchu drogowego, • badania kontrolne stanu technicznego pojazdów beneficjentów przez Stację Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego, •...
Festyn „Bezpieczni w drodze” – 28.07.2019

Festyn „Bezpieczni w drodze” – 28.07.2019

Automobilklub Radomski zaprasza na Festyn „Bezpieczni w drodze”, który odbędzie się na naszym obiekcie w dniu 28 lipca (niedziela) w godzinach 13.00 – 18.00.  Impreza ta będzie miała charakter otwarty – bezpłatny wstęp, udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych jazd rekreacyjnych, sportowych i sprawnościowych. Wszyscy uczestnicy Festynu otrzymają bezpłatnie elementy odblaskowe. Przed rozpoczęciem Festynu w dniu 28 lipca o godzinie 11.00 odbędzie się na naszym obiekcie Msza Polowa Autosacrum z poświęceniem pojazdów jej uczestników. Będzie to 26 Msza Polowa zorganizowana na naszym obiekcie w niedzielę najbliższą dniu Świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, w celu przeżycia wspólnej modlitwy w intencji zmotoryzowanych i pieszych oraz ich bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz poświęcenia wszystkich pojazdów przybyłych uczestników.  Realizacja zadania finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego. Program Festynu przewiduje przeprowadzenie: – pokazów sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne, – prezentacji, w tym: symulator jazdy motocyklem, konkursy na rowerowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, projekcja filmów profilaktycznych, projekcje i prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przyczyn wypadków – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, – prezentacji Straży Miejskiej – miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaków – konkursy, – wystaw statycznych i pokazów sprzętu specjalistycznego, ratownictwa drogowego itp. – Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Miejska, itp. – jazd sprawnościowych rowerami – przejazd po rowerowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, – jazd sprawnościowo – szkoleniowych samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – wychodzenia z...