Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Zarząd Automobilklubu Radomskiego składa najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci ukochanej Mamy naszego wieloletniego działacza, członka honorowego AR oraz członka komisji rewizyjnej AR Krzysztofa Basińskiego.