48 364 17 14

Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów