Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

FESTYN 12.10.2017 – Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”

FESTYN 12.10.2017 – Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”

Automobilklub Radomski zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Jastrzębia do udziału w  Festynie, który odbędzie się na naszym terenie w dniu 12 października 2017 (czwartek) w godzinach 10.00 – 17.00.

W trakcie Festynu odbędą się:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z I etapu połączone z wystawą prac konkursowych – z podziałem na trzy grupy wiekowe – wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu.
 2. Test z jazdy sprawnościowej po rowerowym torze przeszkód dla zwycięzców I etapu – eliminacji szkolnych – zakończenie konkurencji – wręczenie nagród zwycięzcom.
 3. Test pisemny z wiedzy o zdrowym stylu życia, tematyce uzależnień oraz przepisach ruchu drogowego – dla reprezentantów szkół przez nie wyznaczonych – każda szkoła może zgłosić 4 osoby – rozstrzygnięcie konkurencji – wręczenie nagród zwycięzcom.
 4. Pogadanki z ekspertem – psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie.
 5. Pogadanki profilaktyczne z psychologiem: kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności wieku młodzieńczego, radzenia sobie z własnymi emocjami, motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawy komunikacji i zaufania w grupie.
 6. Pokazy sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne
 7. Jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu.
 8. Jazdy sprawnościowe rowerami – przejazd po rowerowym torze przeszkód.
 9. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego.
 10. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy.
 11. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem na placu manewrowym – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.
 12. Jazdy na gokartach.
 13. Liczne konkursy o tematyce: zdrowy styl życia, problem uzależnień, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp.
 14. Konkurs plastyczny – kredą po asfalcie – dla najmłodszych uczestników Festynu.
 15. Konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia.