Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Festyn „Bezpieczni w drodze” – 28.07.2019

Festyn „Bezpieczni w drodze” – 28.07.2019

Automobilklub Radomski zaprasza na Festyn „Bezpieczni w drodze”, który odbędzie się na naszym obiekcie w dniu 28 lipca (niedziela) w godzinach 13.00 – 18.00. 

Impreza ta będzie miała charakter otwarty – bezpłatny wstęp, udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych jazd rekreacyjnych, sportowych i sprawnościowych.

Wszyscy uczestnicy Festynu otrzymają bezpłatnie elementy odblaskowe.

Przed rozpoczęciem Festynu w dniu 28 lipca o godzinie 11.00 odbędzie się na naszym obiekcie Msza Polowa Autosacrum z poświęceniem pojazdów jej uczestników. Będzie to 26 Msza Polowa zorganizowana na naszym obiekcie w niedzielę najbliższą dniu Świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, w celu przeżycia wspólnej modlitwy w intencji zmotoryzowanych i pieszych oraz ich bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz poświęcenia wszystkich pojazdów przybyłych uczestników. 

Realizacja zadania finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Program Festynu przewiduje przeprowadzenie:
– pokazów sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne,
– prezentacji, w tym: symulator jazdy motocyklem, konkursy na rowerowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, projekcja filmów profilaktycznych, projekcje i prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przyczyn wypadków – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,
– prezentacji Straży Miejskiej – miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaków – konkursy,
– wystaw statycznych i pokazów sprzętu specjalistycznego, ratownictwa drogowego itp. – Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Miejska, itp.
– jazd sprawnościowych rowerami – przejazd po rowerowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego,
– jazd sprawnościowo – szkoleniowych samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – wychodzenia z poślizgu,
– jazd sprawnościowo – szkoleniowych samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy,
– jazd sprawnościowo – szkoleniowych samochodem na placu manewrowym – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.,
– jazd sprawnościowych samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwienie uczestnikom sprawdzenia w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na zdolności psychoruchowe kierowców,
– jazd sprawnościowych motocyklami,
– pogadanek z ekspertem – psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie i zagrożeń, które niosą za sobą nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego,
– porad prawnych z zakresu przepisów ruchu drogowego,
– badań kontrolnych stanu technicznego pojazdów beneficjentów przez Stację Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego,
– prezentacji zdjęć z wypadków samochodowych,
– prezentacji i pokazu pojazdów zabytkowych (samochody, motocykle),
– licznych konkursów (w tym testów) o tematyce: z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp.

Na terenie obiektu „KARTODROM-RADOM” przewidujemy również stacjonarne stoiska promocyjno – reklamowe firm prowadzących działalność związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, motoryzacją oraz inne stoiska handlowe – w ramach urozmaicenia rodzinnego pobytu.

Uczestnicy jazd sprawnościowych, szkoleniowych, jak również konkursów otrzymywać będą nagrody i drobne upominki.

Patronat Honorowy nad Festynem objęli:
– Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Prezydent Miasta Radomia
– Starosta Radomski
– Prezes Polski Związek Motorowy
– Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

Partnerzy:
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
– Wodociągi Miejskie w Radomiu
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  w Radomiu
– Piekarnia Fogiel&Fogiel
– Komenda Miejska Policji w Radomiu
– Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
– Kratki.pl
– ITD w Radomiu
– WORD w Radomiu
– Straż Miejska w Radomiu
– Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
– Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  w Radomiu
– ROMAR Sp. z o.o.
– Straż Ochrony Kolei Posterunek Radom
– Areszt Śledczy w Radomiu

Patroni medialni:
– Radomska Grupa Mediowa
– Gość Niedzielny
– ZebrraTV
– Radom24
– CoolturalnyRadom.pl
– Radio Plus
– Tygodnik Radomski

Zapraszamy serdecznie 🙂