Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Festyn Bezpieczni w drodze 28.07.2019 (niedziela)

Festyn Bezpieczni w drodze 28.07.2019 (niedziela)

Już w tą Niedzielę na naszym torze odbędzie się festyn rodzinny, serdecznie zapraszamy na godzinę 13:00 

Zapraszamy również na Mszę Polową Autosacrum o godzinie 11:00, będzie to okazja do wjechania swoim samochodem na tor Automobilklubu Radomskiego w celu poświęcenia pojazdu 

Poniżej przypominamy atrakcje, które czekają na Państwa w niedzielę 

• pokaz sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne,

• prezentacje, w tym: symulator jazdy motocyklem, konkursy na rowerowym torze przeszkód, projekcja filmów profilaktycznych, projekcje i prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przyczyn wypadków, puzzle – edukacyjny kącik BRD – edukacyjna mata planszowa – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,

• wystawy statyczne i pokazy sprzętu specjalistycznego, ratownictwa drogowego, znakowanie rowerów, itp. – Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei itp.

• jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwia to uczestnikom sprawdzenie posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy,

• jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem na placu manewrowym – umożliwia to uczestnikom sprawdzenie posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.,

• jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwia to uczestnikom sprawdzenie w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na zdolności psychoruchowe kierowców,

• pokazy jazd motocyklowych, Supermoto, kartingu;

• przejazdy w samochodach dealera Romar Sp. Z o.o.

• pogadanki z ekspertem – psychologiem transportu,

• porady prawne z zakresu przepisów ruchu drogowego,

• badania kontrolne stanu technicznego pojazdów beneficjentów przez Stację Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego,

• liczne konkury o tematyce: z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp.

• Centrum informacji o AR