Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”.

Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”.

Automobilklub Radomski informuje, że w miesiącach wrzesień – październik 2017 będzie organizatorem Programu „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo” – skierowanego do mieszkańców Mazowsza (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) – głównie Gminy Jastrzębia.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Radomskiego, Wójta Gminy Jastrzębia.

Program ten będzie miał charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych spotkań z ekspertami, konkursów, testów, pogadanek, prelekcji, pokazów, szkoleń, jazd konkursowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i sprawnościowych.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
I etap obejmuje przeprowadzenie w okresie od 11września 2017 r. do 11 października 2017 r. eliminacji szkolnych.
II etap to przeprowadzenie na terenie Automobilklubu Radomskiego  Festynu dla uczestników pierwszego etapu, ich rodzin, znajomych, nauczycieli, sąsiadów:), itp. – 12 października 2017 (czwartek) w godzinach 10.00 – 17.00.

Miejsce realizacji zadania – Programu „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”:
I etap – eliminacje szkolne – teren szkół biorących udział w Programie
II etap – Festyn – obiekt  „KARTODROM – RADOM”

W ramach I etapu realizacji zadania odbędą się:

 1. Konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia pod hasłem: „Jak zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny”
 2. Eliminacje sprawnościowe z jazdy na rowerze – każda szkoła biorąca udział w zadaniu będzie mogła wyłonić z eliminacji szkolnych i zgłosić do konkurencji: jazda po rowerowym torze przeszkód, która odbędzie się w trakcie II etapu – 9 uczniów.
 3. Pogadanki (na terenie szkół) z ekspertami – psychologiem oraz ratownikiem medycznym na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie oraz pogadanki profilaktyczne: kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności wieku młodzieńczego, radzenia sobie z własnymi emocjami, motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawy komunikacji i zaufania w grupie – w każdej ze szkół po 2 h lekcyjne.

W ramach II etapu Programu „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo”, który będzie miał formę Festynu odbędą się:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z I etapu połączone z wystawą prac konkursowych – z podziałem na trzy grupy wiekowe – wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu.
 2. Test z jazdy sprawnościowej po rowerowym torze przeszkód dla zwycięzców I etapu – eliminacji szkolnych – zakończenie konkurencji – wręczenie nagród zwycięzcom.
 3. Test pisemny z wiedzy o zdrowym stylu życia, tematyce uzależnień oraz przepisach ruchu drogowego – dla reprezentantów szkół przez nie wyznaczonych – każda szkoła może zgłosić 4 osoby – rozstrzygnięcie konkurencji – wręczenie nagród zwycięzcom.
 4. Pogadanki z ekspertem – psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie.
 5. Pogadanki profilaktyczne z psychologiem: kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności wieku młodzieńczego, radzenia sobie z własnymi emocjami, motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawy komunikacji i zaufania w grupie.
 6. Pokazy sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia – możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – służby medyczne.
 7. Prezentacja Policji.
 8. Prezentacja Straży Miejskiej.
 9. Wystawy statyczne i pokazy sprzętu specjalistycznego, ratownictwa drogowego itp.
 10. Jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu.
 11. Jazdy sprawnościowe rowerami – przejazd po rowerowym torze przeszkód.
 12. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego.
 13. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy.
 14. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem na placu manewrowym – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.
 15. Jazdy na gokartach.
 16. Liczne konkursy o tematyce: zdrowy styl życia, problem uzależnień, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp.
 17. Konkurs plastyczny – kredą po asfalcie – dla najmłodszych uczestników Festynu.
 18. Konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia.