Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

„Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”.

„Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”.

Zarząd Automobilklubu Radomskiego uprzejmie informuje, że w okresie od 5 sierpnia do 2 września 2019 roku, na naszym obiekcie, odbywać się będą zajęcia w ramach realizacji zadania „Wakacje w Automobilklubie Radomskim – zajęcia rekreacyjno – szkoleniowe dla dzieci”.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Radom.

Adresatami w szczególności są osoby z rodzin najbiedniejszych, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią.

Grupa docelowa beneficjentów to 120 osób – planujemy by w każdym spotkaniu udział wzięło 15 osób.

Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki – 15.00 – 19.00,

czwartki – 12.00 – 16.00.

Program każdego z tych spotkań obejmuje dwa dwugodzinne bloki:

– blok I – jazdy na gokartach

– blok II – podstawowe szkolenie z zakresu techniki i obsługi gokarta.

Dla uatrakcyjnienia spotkań, jak również w przypadku opadów deszczu, przewidujemy zajęcia rekreacyjne i świetlicowe. Ramowy program tych zajęć przewiduje, m.in.: doskonalenie techniki jazdy rowerem – rowerowy tor przeszkód, gry zespołowe na świeżym powietrzu – mini piłka nożna, berek siatkarski, dwa ognie, kometka itp., zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gry edukacyjne planszowe z zakresu brd, zajęcia plastyczne i konkursy, zajęcia integracyjne.

Dla beneficjentów zajęć przewidziane są drobne upominki i nagrody w konkursach. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywać będą napoje chłodzące i gorące.

Nabór beneficjentów odbywać się będzie poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu – wśród jego podopiecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z osoba upoważnioną: Agnieszka Jabłońska tel/fax 48 364 17 14, 507 114 102.