Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Wakacyjne informacje dla kierowców

Wakacyjne informacje dla kierowców

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska Automobilklubu Radomskiego przekazuje poniżej wakacyjne informacje dla kierowców.

  1. Obowiązkowe wyposażenie samochodu
  2. Konsekwencje przekraczania obowiązujących prędkości
  3. Kierowanie pojazdem i alkohol
  4. Niezatrzymanie do kontroli drogowej
  5. Punkty za naruszenia drogowe

 

Ad. 1.

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdów są:

– trójkąt ostrzegawczy z atestem

– gaśnica z aktualną legalizacją

Zalecane jest posiadać w aucie apteczkę / bardzo pomocne w sytuacji gdy trzeba udzielić pierwszej pomocy/ oraz kamizelkę odblaskową /kierowca jest lepiej widoczny na drodze kiedy musi opuścić pojazd w sytuacjach awaryjnych/.

Dobrze też jest posiadać zapasowy komplet żarówek i bezpieczników, linkę holowniczą, narzędzia.

 

Ad. 2.

Kierujący, przekraczający dopuszczalna prędkość na drodze musi liczyć się
z karą w postaci mandatu.

Jeżeli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym to kierowca ponosi bardzo poważne konsekwencje:

– zatrzymanie  prawa jazdy na trzy miesiące,

– jeżeli kieruje w czasie zakazu to zatrzymanie uprawnień zostaje
przedłużone o kolejne trzy miesiące,

    – jeżeli ponownie, pomimo powtórnego zakazu kieruje
to uprawnienia do kierowania pojazdami zostają cofnięte.

 

Ad. 3.

PRZYPOMINAMY – nie można kierować pojazdem będąc w stanie po użyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości.

stan po użyciu alkoholu:

w wydychanym powietrzu 0,1-0,25 mg/dm3

we krwi 0,2-0,5‰

 

stan nietrzeźwości:

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg/dm3

we krwi powyżej 0,5‰

 

Ad. 4.

Od ponad roku obowiązują przepisy zaostrzające odpowiedzialność kierowcy za niezatrzymanie się do kontroli drogowej w celu jej uniknięcia. Obecnie ww. czyn jest przestępstwem za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

Ad. 5.

Nie weszła w życie zmiana postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego i nie wiadomo kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

Kierujący, który w przeciągu roku przekroczy 24 pkt. od dnia popełnienia pierwszego wykroczenia,  zostanie skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych.

Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Kierowca może raz na sześć miesięcy uczestniczyć w kursie reedukacyjnym
co powoduje redukcję  o 6 punktów na swoim koncie. Kurs jest dobrowolny, którego organizatorem są WORD-y.

 

 

PRZYPOMINAMY!

 

Przed wyjazdem samochodem za granicę warto zapoznać
się z przepisami drogowymi w państwach do których się wybieramy.
W poszczególnych krajach przepisy ruchu drogowego dotyczące wyposażenia oraz poruszania się po drogach pojazdów są różne.
Może nas spotkać niemiła i kosztowna niespodzianka w czasie kontroli drogowej.