Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Radomskiego

Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Radomskiego

W dniu 29.12.2018 roku odbyło się walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Radomskiego.

Delegaci wysłuchali m.in. sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2013–2018 i jednogłośnie uchwalili absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Następnie odbyły się wybory władz Klubu na nową kadencję, obejmującą okres 2018 – 2023 roku. Wyłonione w ich wyniku władze ukonstytuowały się następująco:

  • Zarząd: Prezes – Aleksander Gajewski, członkowie: Jadwiga Wacławska, Artur Dziwirek, Tomasz Wulkiewicz.
  • Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Tutus Skiba, członkowie: Krzysztof Basiński, Bogumił Kaczmarzyk.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Delegatów nadało tytuł „Zasłużony Działacz Automobilklubu Radomskiego”: Mirosławowi Raczyłło i Janowi Wulkiewiczowi.

Podczas WZD przegłosowano również zmiany w statucie.