Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

WAŻNE

WAŻNE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 (Dz.U.poz 522) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawiesza się korzystanie z toru do dnia ogłoszenia przez Ministra Zdrowia III Etapu zniesienia ograniczeń, który przewiduje otwarcie obiektów sportowych.