Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

WAŻNE!!

WAŻNE!!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 (Dz.U.poz 522) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawiesza się korzystanie z toru do dnia 19 kwietnia 2020 włącznie.