Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Wolontariat – nabór

Wolontariat – nabór

Poszukujemy wolontariuszy sportowych – wolontariat sportowy jest połączeniem dwóch dziedzin: wolontariatu samego w sobie oraz szeroko pojętego sportu.

Same korzyści

Wolontariat sportowy jest cenną formą aktywności nie tylko dla jednostki, ale także dla całego społeczeństwa, poprzez stworzenie możliwości pożytecznego działania. Niewątpliwie oferujemy rodzaj wolontariatu, który dostarczyć może wyjątkowych emocji i niezapomnianych przeżyć.

Wolontariat sportowy w Automobilklubie Radomskim daje możliwość uczestnictwa w sportowych wydarzeniach.

Szukamy wolontariuszy do wolontariatu o charakterze zarówno cyklicznym, jak i akcyjnym.

Potrzebujemy pomocy w bardzo różnych pracach:

  • prace biurowe – przepisywanie tekstów na komputer, wysyłanie faxów, kserowanie, segregowanie dokumentów, tłumaczenie tekstów z języków obcych, administrowanie stroną internetową,
  • tworzenie plakatów, ulotek, folderów, pomoc przy ich dystrybucji,
  • kontakty z mediami,
  • udział w charakterze obsługi techniczno – organizacyjnej w trakcie imprezy itp.

Skontaktuj się z nami -zachęcamy do przysyłania swojego CV: e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl,
fax 48 364 17 14 lub złożenia go osobiście w siedzibie Automobilklubu Radomskiego 26-600 Radom ul. Warszawska 17/21 pok. nr 6.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod nr tel.: 507 114 102, 48 364 17 14

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce KLUB – podzakładka Wolontariat