Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY STACJI KONTROLI POJAZDÓW

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Informujemy, że od 21.07.2021 Automobilklub Radomski oraz Partnerzy przygotowali dla Państwa program lojalnościowy, który zawiera szereg darmowych usług i zniżek dla klientów Stacji Kontroli Pojazdów AR.

Kupon lojalnościowy wydaje diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego (Klubu).

Kupon lojalnościowy uprawnia klienta do korzystania z jednej usługi (do wyboru przez klienta) oferowanej przez Automobilklub Radomski oraz wielokrotnie z  usług oferowanych przez naszych Partnerów. Kupon jest własnością klienta i jest ważny rok od daty przeglądu. W celu realizacji kuponu należy przedstawić go pracownikowi AR lub
w siedzibie Partnera. Pracownik Automobilklubu Radomskiego, u którego klient realizuje usługę promocyjną ma obowiązek zaznaczyć swoim podpisem oraz pieczątką (w obszarze opisującym usługę) wykorzystanie przez klienta promocji oraz wpisać usługę do wykazu usług. Posiadany przez klienta kupon uprawnia również do wielokrotnego korzystania z usług promocyjnych u każdego wymienionego Partnera po okazaniu kuponu.

UWAGA!

Usługi realizuje:

– w pozycji  6, 8, 9– Stanowisko SKP

– w pozycji  1, 2 – Obsługa toru

– w pozycji 3, 4, 5, 10 – Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców

– w pozycji 7 – Psycholog

Automobilklub Radomski zastrzega możliwość, w przypadkach koniecznych, a przez niego niezamierzonych, korekty uprawnień klienta w wymienionym kuponie oraz interpretację zapisów i uprawnień zawartych w tym kuponie.

Program lojalnościowy wprowadzony jest decyzją Zarządu AR z dniem 21 lipca 2021.

Skip to content