Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki kierunku i miejscowości

E-1

tablica przeddrogowskazowa

 

więcej
    Przedstawia rozkład kierunków dróg na najbliższym skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu jest zaznaczony najgrubszą linią. Na znaku mogą występować również symbole pionowych znaków drogowych – oznacza to, że znaki te znajdują się na danej drodze.

E-1a

tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

 

więcej

Tablica taka uprzedza o wyjeździe z autostrady.

 

E-1b

tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

 

więcej

Tablica ta uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.

 

E-2a

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

 

E-2b

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

 

E-2c

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

 

E-2d

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

 

E-2e

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

 

E-2f

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

 

E-3

drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

 

E-4

drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość

 

E-5

drogowskaz do dzielnicy miasta

 

E-6

drogowskaz do lotniska

 

E-6a

drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

 

E-6b

drogowskaz do dworca autobusowego

 

E-6c

drogowskaz do przystani promowej

 

więcej

Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego.

E-7

drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

 

E-8

drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

 

E-9

drogowskaz do muzeum

 

E-10

drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

 

E-11

drogowskaz do zabytku przyrody

 

E-12

drogowskaz do punktu widokowego

 

E-12a

drogowskaz do szlaku rowerowego

 

E-13

tablica kierunkowa

 

E-14

tablica szlaku drogowego

 

E-14a

tablica szlaku drogowego na autostradzie

 

więcej

Wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

 

E-15a

numer drogi krajowej

 

więcej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

E-15b

numer drogi wojewódzkiej

 

więcej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

E-15c

numer autostrady

 

więcej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

E-15d

numer drogi ekspresowej

 

więcej

Wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

 

E-15e

numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

 

więcej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

E-16

numer szlaku międzynarodowego

 

więcej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 

E-17a

miejscowość

 

więcej

Oznacza wjazd do miejscowości.

 

E-18a

koniec miejscowości

 

więcej

Oznacza wyjazd z miejscowości.

 

E-19a

obwodnica

 

więcej

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

 

E-20

tablica węzła drogowego na autostradzie

 

więcej

Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna – numer wyjazdu, dolna – odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.

 

E-21

dzielnica (osiedle)

 

więcej

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem „Centrum” informuje o wjeździe do centrum miasta.

 

E-22a

samochodowy szlak turystyczny

 

więcej

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.

 

E-22b

obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

 

więcej

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.

 

E-22c

informacja o obiektach turystycznych

 

więcej

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

 

Skip to content