Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki ostrzegawcze

A-1

 niebezpieczny zakręt w prawo

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

   

A-2

 niebezpieczny zakręt w lewo

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

 

A-3

niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: koniec.

 

A-4

 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

 

więcej

 

 

Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: Koniec.

 

 

A-5

 skrzyżowanie dróg

 

więcej

 

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

 

A-6a

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

 

więcej

 

 

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).

 

 

A-6b

 skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

 

więcej

 

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

 

A-6c

 skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

 

więcej

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

 

A-6d

wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

 

więcej

 

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).

 

A-6e

wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

 

więcej

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).

A-7

ustąp pierwszeństwa

 

więcej

Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.

A-8

skrzyżowanie o ruchu okrężnym

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku.

A-9

przejazd kolejowy z zaporami

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-10

przejazd kolejowy bez zapór

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-11

nierówna droga

 

więcej

Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

A-11a

próg zwalniający

 

więcej

Ostrzega o występowaniu na drodze „progu” , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.

A-12a

zwężenie jezdni – dwustronne

 

więcej

Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.

A-12b

zwężenie jezdni – prawostronne

 

więcej

Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.

A-12c

zwężenie jezdni – lewostronne

 

więcej

Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.

A-13

ruchomy most

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.

A-14

roboty na drodze

 

więcej

Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze.

A-15

śliska jezdnia

 

więcej

Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi.
Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.

A-16

przejście dla pieszych

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

A-17

dzieci

 

więcej

Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować szczególną ostrożność.

A-18a

zwierzęta gospodarskie

 

więcej

Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.

A-18b

zwierzęta dzikie

 

więcej

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.

A-19

boczny wiatr

 

więcej

Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.

A-20

odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

 

więcej

Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową onbsp;miejscu, wnbsp;którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta znbsp;powodu robót drogowych inbsp;ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni.

A-21

tramwaj

 

więcej

Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.

A-22

niebezpieczny zjazd

 

więcej

Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.

A-23

stromy podjazd

 

więcej

Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.

A-24

rowerzyści

 

więcej

Ostrzega onbsp;miejscu, wnbsp;którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. wnbsp;miejscach, gdzie droga rowerowa krzyżuje się lub łączy znbsp;jezdnią.

A-25

spadające odłamki skalne

 

więcej

Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej „obecności” na drodze.

A-26

lotnisko

 

więcej

Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.

A-27

nabrzeże lub brzeg rzeki

 

więcej

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.

A-28

sypki żwir

 

więcej

Ostrzega onbsp;odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi.

A-29

sygnały świetlne

 

więcej

Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.

A-30

inne niebezpieczeństwo

 

więcej

Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.

A-31

niebezpieczne pobocze

 

więcej

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.

A-32

oszronienie jezdni

 

więcej

Ostrzega onbsp;mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

A-33

zator drogowy

 

więcej

Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.

A-34

wypadek drogowy

 

więcej

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.

Skip to content