Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki nakazu

C-1

nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)

 

więcej
  Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.

C-2

nakaz jazdy w prawo (za znakiem)

 

więcej

Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.

 

C-3

nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)

 

więcej

Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.

 

C-4

nakaz jazdy w lewo (za znakiem)

 

więcej

Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.

 

C-5

nakaz jazdy prosto

 

więcej
  Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.

C-6

nakaz jazdy prosto lub w prawo

 

więcej

Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.

 

C-7

nakaz jazdy prosto lub w lewo

 

więcej

Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.

 

C-8

nakaz jazdy w prawo lub w lewo

 

więcej

Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem

 

C-9

nakaz jazdy z prawej strony znaku

 

więcej
  Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.

C-10

nakaz jazdy z lewej strony znaku

 

więcej

Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.

 

C-11

nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

 

więcej

Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.

 

C-12

ruch okrężny

 

więcej

Wskazuje kierującemu pojazdem skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez znak. Kierujący jest zobowiązany do poruszania się dookoła tej wysepki, w odpowiednim kierunku.

 

C-13

droga dla rowerów

 

więcej
  Wskazuje drogę (lub wydzielony pas ruchu), z której zobowiązane są korzystać osoby jadące na rowerach jednośladowych. Z drogi tej mogą korzystać także osoby kierujące motorowerami, ale nie wolno im rozwijać prędkości większej niż 40 km/h.

C-13a

koniec drogi dla rowerów

 

więcej

Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi.

 

C-14

prędkość minimalna

 

więcej

Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmniejszenie prędkości zostało podyktowane bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

C-15

koniec minimalnej prędkości

 

więcej

Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak: prędkość minimalna.

 

C-16

droga dla pieszych

 

więcej
  Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.

C-16a

koniec drogi dla pieszych

 

więcej

Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

 

C-17

nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

 

więcej

Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmniejszenie prędkości zostało podyktowane bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

C-18

nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

 

więcej

Nakazuje używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

 

C-19

koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

 

więcej
  Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Skip to content