Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Informacje dla członków

Kwoty składek członkowskich

na rok 2019:

Dla członka zwyczajnego:

składka podstawowa – 120,00 zł,

50% zniżki – 60,00 zł – dla pełnoletnich zawodników sportów motorowych reprezentujących barwy AR.

75% zniżki – 30,00 zł – dla pracowników AR oraz działaczy uczestniczących w realizacji zadań statutowych Klubu; dla osób posiadających lub przystępujących do ubezpieczenia w Interrisk;

dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dla emerytów i rencistów.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – POBIERZ


 

Dla członka wspierającego:

minimalna składka 500,00 zł,


 

Kwota wpisowego dla nowoprzyjmowanych członków zwyczajnych:

20,00 zł /opłata pobierana jednorazowo/


 

Informacje dodatkowe:

Ustala się termin dokonania wpłaty składki do końca I kwartału, a ostateczny termin uregulowania należności na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Członkowie zwyczajni zalegający z opłatą składki za lata poprzednie dokonują opłaty w wysokości 120,00 zł za każdy rok.

Zarząd AR dokonuje skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres przekraczający rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem korzystania z przywilejów wynikających z „Karty świadczeń ulgowych i zniżek dla członków AR” oraz „Programu lojalnościowego”.

Świadczenia ulgowe i zniżki dla członków Klubu na rok 2019 w zakresie działalności prowadzonej przez AR:

 • kursy nauki jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10% zniżki w opłacie za kurs na kategorię A, AM, B, C, C+E,
 • zniżki w opłatach za jazdy dodatkowe Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10%,
 • kursy Centralnego Ośrodka Szkolenia Diagnostów – 10% zniżki w opłacie,
 • korzystanie z abonamentu miesięcznego na parkingu niestrzeżonym AR – 10% zniżki w opłacie,
 • ulgi i zniżki w opłatach wpisowego na zawody i imprezy z zakresu sportów motorowych organizowane przez AR – w wysokości określonej w Regulaminach imprez,
 • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z toru kartingowego / treningi, jazdy wolne itp. – w wysokości określonej w cenniku,
 • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z jazd na gokartach – w wysokości określonej w cenniku,
 • bezpłatne wejście na imprezy biletowane organizowane przez Automobilklub Radomski.
 • bezpłatny przegląd samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów – raz w roku (np. przed dłuższym wyjazdem, po naprawie itp.) – nie dotyczy urzędowych badań technicznych,
 • bezpłatny przegląd samochodu używanego przed zakupem w Stacji Kontroli Pojazdów – raz w roku,
 • sprawdzenie stanu technicznego amortyzatorów w Stacji Kontroli Pojazdów (bez regulacji ani napraw),
 • sprawdzenie i ewentualna regulacja świateł mijania w Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Informacje dodatkowe:

Prawo korzystania ze wszystkich świadczeń ulgowych i zniżek, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem stosowania „Karty świadczeń ulgowych i zniżek” jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

Prezydium i Zarząd Automobilklubu Radomskiego mogą przyznawać świadczenia ulgowe i zniżki w formie uchwał – poza „Kartą świadczeń ulgowych i zniżek”.

Program lojalnościowy dla członków Klubu na rok 2019 wynikający ze współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi, obejmuje następujące zniżki:

NOBILSERWIS – 15 % zniżki w kosztach robocizny z zakresu mechaniki pojazdowej: remonty silników, skrzyń biegów, zawieszenia; naprawy instalacji elektrycznych; diagnostyka komputerowa; wymiana elementów eksploatacyjnych, olejów, płynów itp.

PHU „AUTO-SKODA” – 15 % zniżki w kosztach robocizny na naprawy samochodów, ustawianie geometrii kół, wymianę i wyważanie kół, elektromechanikę samochodową.

W/w firmy zlokalizowane są na terenie Automobilklubu Radomskiego.

Prawo korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – POBIERZ