Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

KLUB AR

Wszystko o Automobilklubie Radomskim.

Historia, cele, statut, władze, plany

Kontakt

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI

ul. Warszawska 17/21
26-600 Radom
NIP 796-010-14-88
Regon 670516733
KRS 0000053890
Dokumentację rejestrową prowadzi SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

Konto bankowe: 73 2490 0005 0000 4530 1521 3800

tel. 48 364 17 14
kom. 507 114 102

sekretariat@automobilklub.radom.pl

Automobilklub Radomski jest stowarzyszeniem – członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego – działającym od roku 1958.

Posiadamy osobowość prawną – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053890 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Rejestr Przedsiębiorców.

KLUB UHONOROWANY:

 – Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego,

– Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej „Za Zasługi dla Oświaty”,

– Medalem im. Dr Henryka Jordana – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.


 

Ośrodek Szkolenia Kierowców (nauka jazdy kat. A, AM, B, C,) – tel. 507 114 102 lub 48 364 17 14

 

Pracownia Badań Psychotechnicznych tel. 507 114 102 lub 48 364 17 14

Stacja Kontroli Pojazdów – tel. 48 364 12 29

Centralny Ośrodek Szkolenia Diagnostów – tel. 48 364 12 29

Organizacja zleconych imprez plenerowych, rocznicowych, integracyjnych, festynów, pikników – tel. 48 364 17 14

Jazdy treningowe po torze – tel. 48 364 17 14

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI – stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000053890:
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– Rejestr Przedsiębiorców

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax 48 364 17 14;

lub

501 114 102 /w godzinach pracy Biura/

O nas

Automobilklub Radomski stał się organizacją niezależnie kształtującą swój program i realizującą jego urzeczywistnienie. Od początku naszymi głównymi celami były działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i popularyzowanie masowych oraz wyczynowych sportów motorowych, turystyki motorowej oraz szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zmotoryzowanych. Niezwykle ciekawą i piękną kartą historii Klubu są różnorodne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży, w tym rozgrywane we wszystkich szkołach podstawowych – Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, w których nasze reprezentacje zajmowały i zajmują czołowe lokaty w zawodach krajowych i europejskich. Przez kilkanaście lat w ramach programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zawodowych kierowców, dużym zainteresowaniem w województwie cieszyły się turnieje baz transportowych oraz konkursy dostępne dla ogółu użytkowników samochodu „Dżentelmen jezdni”. W latach 70 i 80 prowadziliśmy szkołę i sekcję ratowników drogowych. Wśród niezliczonych akcji i zadań na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w naszym mieście i województwie podejmowaliśmy każdą nową inicjatywę mogącą służyć zmianie na lepsze.

Wydawnictwo 50 - lecie AR

zobacz cały dokument

 

Jako organizacja społeczna automobilistów i sympatyków motoryzacji, Klub nasz prowadzi działalność statutową, której głównymi celami są:

– organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, w szczególności kartingowego, samochodowego i motocyklowego;

– organizacja ogólnopolskich zawodów kartingowych i motocyklowych, Popularnych Rajdów Samochodowych Konkursowa Jazda Samochodem dla kierowców amatorów,

– działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej,

Sport Kartingowy

Sporty samochodowe

Sporty motocyklowe

– prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych (prowadzenie Sekcji i Szkółki Kartingowej),

– integrowanie środowiska automobilistów, w tym organizacja krajowych obchodów m.in. 50-lecia Polskiego Związku Motorowego, 40-lecia Kartingu w Polsce.

Cele te realizowane są poprzez organizację imprez statutowych na terenie obiektu sportowego „Kartodrom-Radom”, w którego skład wchodzą:

tor kartingowy posiadający homologację do przeprowadzania zawodów kartingowych rangi ogólnopolskiej,

trybuny na 4000 miejsc (jeden sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych),

zaplecze techniczno-socjalne (Kawiarnia, Stacja Diagnostyczna, Stacja Obsługi Samochodów, parking niestrzeżony).

Na co dzień tor kartingowy wraz z przyległymi parkingami wykorzystywany jest w godz. 6.00-20.00 do prowadzenia jazd szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Motorowego (nauka jazdy), zajęć z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz treningów zawodników Sekcji i Szkółki Kartingowej Automobilklubu Radomskiego, jak również zawodników sportów motorowych z innych miast (np. Warszawa, Łódź, Kielce).

„Kartodrom-Radom” jest jedynym tego typu obiektem na Mazowszu i w Polsce Centralnej oraz jednym z kilku najlepszych technicznie torów kartingowych w Polsce. Do roku 2014 nasz tor posiadał homologację międzynarodową. W chwili obecnej Władze Automobilklubu Radomskiego dokładają wszelkich starań aby homologacja ta została wznowiona.

 

Rozszerzenie działalności statutowej Automobilklubu Radomskiego obejmuje także program powstania Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego dla Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowę toru kartingowego i modernizację obiektu sportowego „KARTODROM-RADOM”. Władze naszego klubu, zgodnie z uchwałą programową Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z 1995 roku, opracowały plan perspektywicznego rozwoju klubu, w którym głównym przedsięwzięciem jest rozbudowa i modernizacja obiektu sportowego, jakim jest „Kartodrom – Radom”. Od kilku już lat trwają nasze starania mające na celu pozyskanie dofinansowania zadań inwestycyjnych tak ze strony władz wojewódzkich, jak i miejskich. Deklarację aktywnego udziału i pomocy finansowej w przypadku rozpoczęcia prac inwestycyjnych złożył nam Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego oraz Urząd Marszałkowski. Tor kartingowy, oddany do użytku w 1986 roku, spełniał wszystkie ówczesne warunki techniczne obowiązujących norm europejskich w zakresie sportu kartingowego. Z upływem lat stanęliśmy przed koniecznością przedłużenia nitki toru o około 200 m, dla uzyskania homologacji międzynarodowej, równoznacznej z możliwością organizacji zawodów kartingowych rangi mistrzostw Europy.

W ramach rozbudowy toru kartingowego zakres inwestycji obejmuje:

– wykupienie terenu o powierzchni 3,5 ha,

– podwyższenie i utwardzenie terenu,

– przedłużenie toru wraz z odwodnieniem,

– budowę parku maszyn z drogą wjazdową na tor,

– ogrodzenie terenu,

– droga dojazdowa do parku maszyn,

– oświetlenie parku maszyn wraz z dodatkowo wybudowanym odcinkiem toru,

– roboty zabezpieczające tor (tarki, odboje).

Realizacja w/w zadań łączy się z kontynuacją inwestycji z lat ubiegłych dotyczących modernizacji infrastruktury „Kartodromu – Radom” (w roku 1998 wykonaliśmy trybuny na 4 tys. miejsc z funduszy UKFiT) i obejmuje:

– budowę ciągu pieszego na koronie trybun,

– budowę muru oporowego wraz z odwodnieniem wokół nasypu trybun,

– zabudowę wieży sędziowskiej (lekka konstrukcja), zakup sprzętu i wykonanie instalacji nagłaśniającej.

Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe dla Dzieci i Młodzieży

Plany, cele, funkcje i zadania

Zadanie inwestycyjne, jakim jest kontynuacja budowy „Kartodrom – Radom” i rozbudowa toru kartingowego, połączyć można w integralną całość z realizacją budowy „Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego dla Dzieci i Młodzieży”. Projekt planu budowy uwzględnia bezpośrednio wykorzystanie istniejącej infrastruktury obiektów Automobilklubu Radomskiego, zaś lokalizacja zakłada na terenach przyległych bezpośrednio do toru kartingowego, w kierunku zachodnio – północnym, aż do Potoku Północnego.

Wstępny plan rzeczowy budowy „Centrum” obejmuje:

– stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego z możliwością ciągłego przeprowadzania szkolenia i wydawania kart rowerowych oraz motorowerowych, będące podstawą funkcjonowania Ligi Rowerowej (sportowe współzawodnictwo szkół radomskich),

– stacjonarny rowerowy tor przeszkód i trasa cyklotrialu (terenowa jazda rowerem i przeprowadzanie biegów terenowych),

– zakup rampy do sportów łyżworolkowych, wrotkowych i deskorolkowych,

– stacjonarne boisko do triobasketu, koszykówki i siatkówki z możliwością adaptacji na lodowisko w okresie zimowym,

– plac zabaw dla dzieci młodszych (zjeżdżalnie, piaskownica, brodziki itp.) z mini torem saneczkowym,

– ściana do wspinaczek górskich,

– korty tenisowe,

– budowa sceny z zadaszeniem przeznaczonej do różnego rodzaju występów artystycznych zespołów amatorskich i profesjonalnych.

Tak wyposażone „Centrum” spełniałoby następujące zadania: zapewnienie młodzieży czynnego wypoczynku sportowego w czasie pozaszkolnym, organizację współzawodnictwa sportowego szkół w różnych dyscyplinach sportowych, szkolenie młodzieży w zakresie karty rowerowej i motorowerowej, organizację imprez plenerowych, festynów itp., realizację założeń programu „Bezpieczne Miasto”, organizację zawodów kartingowych we wszystkich kategoriach, organizację zawodów motocyklowych w klasach do 125 ccm, organizację zawodów żużlowych – przy niewielkim nakładzie można zrealizować tor żużlowy, zabudowany wewnątrz toru żużlowo – motocyklowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych Automobilklubu Radomskiego pozwoli na rozszerzenie możliwości sportowych i rekreacyjnych „Kartodromu – Radom”. Obiekt ten w ostatnich latach stał się obiektem sportowym o charakterze interdyscyplinarnym. Potwierdza to różnorodność imprez tu organizowanych, czyli: zawody kartingowe, motocyklowe, rowerowe, łyżworolkowe, triobasket, imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych, oraz doskonalenie kierowców w technice jazdy samochodem i motocyklem, konkursowe jazdy sprawnościowe itp.

„Kartodrom” można również wykorzystywać jako obiekt kultury i wypoczynku dla mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzieży jak i emerytów czy rencistów. Obiekt ten, poprzez odpowiednie zaprojektowanie, spełniać będzie również funkcję Autodromu. Dysponując zapleczem w postaci zmodernizowanego „Kartodromu – Radom”, stowarzyszenie nasze w sposób bardziej pełny realizować będzie swe cele statutowe skierowane na zaspokojenie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, sportu, kultury i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Przekonani jesteśmy, że współpraca z władzami samorządowymi, z Panem Prezydentem Radomia nadal przyczyniać się będzie przede wszystkim do szeroko pojętej promocji Radomia na Mazowszu, na forum ogólnopolskim, a w przyszłości w Europie, jak również do rozwoju sportów motorowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Realizując tezę o poszukiwaniu nowych form działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu Miasteczka Ruchu Drogowego, rowerowego toru przeszkód, a także placówki szkoleniowej w zakresie realizacji programu wychowania komunikacyjnego, wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu uczniów szkół z terenu miasta i powiatu radomskiego oraz zapotrzebowaniu na fachowe przeprowadzenie sprawdzianów na kartę rowerową i motorowerową AR wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji rozpoczął w roku 2003 szeroką akcję organizacji tych sprawdzianów.

Przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego korzysta ze współpracy przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Sekcja Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Inspektoratu PZU S.A. w Radomiu, Urzędu Miejskiego w Radomiu – Wydziały : Kultury, Edukacji i Sportu, Ochrony Środowiska, Promocji, Komisji Rady Miejskiej: Ochrony Środowiska, Edukacji i Sportu, Fundacji „Bezpieczeństwo” w Radomiu, jak również wielu firm sponsorujących rzeczowo organizację Turniejów Wiedzy o BRD i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Działania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspierają działacze Komisji Sportowej oraz Komisji Klubowej Automobilklubu Radomskiego.

Władze AR

Zarząd Automobilklubu Radomskiego w składzie:

 

Aleksander Gajewski – prezes

Jadwiga Wacławska – vice prezes

Tomasz Wulkiewicz

Artur Dziwirek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Tytus Skiba – przewodniczący

Bogumił Kaczmarzyk

Krzysztof Basiński

Osiągnięcia Klubu AR


 

Osiągnięcia zawodników Automobilklubu Radomskiego w sporcie kartingowym klubów na przestrzeni ostatnich lat:

1996 r. Drużynowy Mistrz Polski w kat. POPULARNEJ

1997 r. Drużynowy Wicemistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1997 r. Drużynowy Wicemistrz Polski w kat. POPULARNEJ

1997 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1999 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1999 r. Mistrz Polski w kat. POPULARNEJ

2000 r. I Miejsce w kat. POPULARNEJ

2000 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

2001 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

2001 r. I Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

2001 r. II Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIEŻOWEJ 80

2001 r. II Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIK 60

2001 r. III Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. WYŚCIGOWEJ 125

2002 r. Wicemistrz Polski w kategorii WYŚCIGOWEJ 125

2002 r. IV Miejsce w kat. MŁODZIK 60

2002 r. III Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIK 60

2003 r. Mistrz Polski w kategorii PUCHAR VORTEX ROK 125

2003 r. Wicemistrz w kategorii MŁODZIEŻOWEJ 125

2003 r. II Wicemistrz w kategorii KADET 80

2003 r. III Miejsce w kategorii PUCHAR VORTEX ROK 125

2004 r. II Wicemistrz w kategorii ICA JUNIOR

2006 r. Mistrz Polski w kategorii ICA – KMP

2006 r. II Miejsce w kategorii Młodzik 60 – Wicemistrz Polski

2006 r. II Miejsce w kategorii ICA – Wicemistrz Polski

2006 r. V miejsce w kategorii Młodzik 60 – KMP

2007 r. IV Miejsce w kategorii ROK 125

2007 r. IV Miejsce w kategorii Easykart 100


 

Osiągnięcia naszych zawodników w sporcie motocyklowym:

2006 r. – Bartosz Ptak – Mistrz Polski w klasie S1

2006 r. – Marcin Tynowski – Wicemistrz Polski w klasie S1

2006 r. – Janusz Zientek – I miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2006 r. – Sebastian Szcześniak – II miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2006 r. – Sebastian Szcześniak – I miejsce w Pucharze PZM w klasie 250 ccm

2006 r. – Remigiusz Rutka – III miejsce w Pucharze PZM w klasie 250 ccm

2006 r. – Marcin Grochowski – Wicemistrz Polski w klasie Quad

2007 r. – Rosik Dariusz – klasa 250 – 5 miejsce

2007 r. – Rutka Remigiusz – klasa Otwarta – 3 miejsce

2007 r. – Grochowski Marcin – klasa Quad Open 2k – 1 miejsce

Klub odznaczono

Medal „PRO MASOVIA”

21 listopada 1998 roku – 40-lecie AR – Klub uhonorowany został:

 – Odznaką Honorową Ministerstwa Edukacji Narodowej „Za Zasługi dla Oświaty”- w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowych oraz pomocy nauczycielom,

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego,

Medalem im. Dr Henryka Jordana – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

Medalem „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”.

11 października 2008 roku – Gala Jubileuszowa 50-lecia AR – Klub otrzymał:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,

Medal „PRO MAZOVIA” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Medal „Bene Merenti Civitas Radomiensis” – „Dobrze Zasłużonemu – społeczeństwo Radomia” w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta, przyznany przez Prezydenta Miasta,

Medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” za wkład na rzecz rozwoju Powiatu, przyznany przez Radę Powiatu.