Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI

ul. Warszawska 17/21
26-600 Radom
NIP 796-010-14-88
Regon 670516733
KRS 0000053890
Dokumentację rejestrową prowadzi SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

Konto bankowe: 95 1240 5703 1111 0010 2125 6160

tel. 48 364 17 14
kom. 507 114 102

sekretariat@automobilklub.radom.pl

Automobilklub Radomski jest stowarzyszeniem – członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego – działającym od roku 1958.

Posiadamy osobowość prawną – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053890 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Rejestr Przedsiębiorców.

KLUB UHONOROWANY:

 – Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego,

– Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej „Za Zasługi dla Oświaty”,

– Medalem im. Dr Henryka Jordana – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

– Medalem „PRO MAZOVIA”- za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego,

– Medalem „BENE MERENTI CIVITAS RADOMIENSIS”- w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta, przyznanym przez Prezydenta Miasta,

Medalem „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”.


 

Ośrodek Szkolenia Kierowców (nauka jazdy kat. AM, B, C, CE) – tel. 507 114 102 lub 48 364 17 14

Pracownia Badań Psychotechnicznych tel. 507 114 102 lub 48 364 17 14

Stacja Kontroli Pojazdów – tel. 48 364 12 29

Centralny Ośrodek Szkolenia Diagnostów – tel. 48 364 12 29

Organizacja zleconych imprez plenerowych, rocznicowych, integracyjnych, festynów, pikników – tel. 48 364 17 14

Jazdy wolne i treningowe po torze – tel. 48 364 17 14

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI – stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000053890:
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– Rejestr Przedsiębiorców

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 16.00

Tel/fax 48 364 17 14;

lub

501 114 102 /w godzinach pracy Biura/

O nas

Automobilklub Radomski stał się organizacją niezależnie kształtującą swój program i realizującą jego urzeczywistnienie. Od początku naszymi głównymi celami były działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i popularyzowanie masowych oraz wyczynowych sportów motorowych, turystyki motorowej oraz szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zmotoryzowanych. Niezwykle ciekawą i piękną kartą historii Klubu są różnorodne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży, w tym rozgrywane we wszystkich szkołach podstawowych – Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, w których nasze reprezentacje zajmowały czołowe lokaty w zawodach krajowych i europejskich. Przez kilkanaście lat w ramach programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zawodowych kierowców, dużym zainteresowaniem w województwie cieszyły się turnieje baz transportowych oraz konkursy dostępne dla ogółu użytkowników samochodu „Dżentelmen jezdni”. W latach 70 i 80 prowadziliśmy szkołę i sekcję ratowników drogowych. Wśród niezliczonych akcji i zadań na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w naszym mieście i województwie podejmowaliśmy każdą nową inicjatywę mogącą służyć zmianie na lepsze.

Wydawnictwo 60 - lecie AR

Wydawnictwo 60 - lecie AR

Wydawnictwo 50 - lecie AR

Wydawnictwo 50 - lecie AR

 

Jako organizacja społeczna automobilistów i sympatyków motoryzacji, Klub nasz prowadzi działalność statutową, której głównymi celami są:

– organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, w szczególności kartingowego, samochodowego i motocyklowego;

– organizacja ogólnopolskich zawodów kartingowych i motocyklowych, Popularnych Rajdów Samochodowych Konkursowa Jazda Samochodem dla kierowców amatorów,

– działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej,

Sport Kartingowy

Sporty samochodowe

Sporty motocyklowe

– prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– wychowanie komunikacyjne i z zakresu sportów motorowych (prowadzenie Sekcji Kartingowej),

– integrowanie środowiska automobilistów, w tym organizacja krajowych obchodów m.in. 50-lecia Polskiego Związku Motorowego, 40-lecia Kartingu w Polsce.

Cele te realizowane są poprzez organizację imprez statutowych na terenie obiektu sportowego „Kartodrom-Radom”, w którego skład wchodzą:

tor kartingowy posiadający homologację do przeprowadzania zawodów kartingowych oraz motocyklowych (Wyścigi Motocyklowe i zawody Supermoto) rangi ogólnopolskiej,

trybuny na 4000 miejsc (jeden sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych),

zaplecze techniczno-socjalne (Kawiarnia, Stacja Diagnostyczna, Stacja Obsługi Samochodów, parking niestrzeżony).

„Kartodrom-Radom” jest jednym z kilku najlepszych technicznie torów kartingowych w Polsce. Do roku 2014 nasz tor posiadał homologację międzynarodową. W chwili obecnej Władze Automobilklubu Radomskiego dokładają wszelkich starań aby homologacja ta została wznowiona.

 

 

Rozszerzenie działalności statutowej Automobilklubu Radomskiego obejmuje także program powstania Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego dla Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowę toru kartingowego i modernizację obiektu sportowego „KARTODROM-RADOM”. Władze naszego klubu, zgodnie z uchwałą programową Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z 1995 roku, opracowały plan perspektywicznego rozwoju klubu, w którym głównym przedsięwzięciem jest rozbudowa i modernizacja obiektu sportowego, jakim jest „Kartodrom – Radom”. Od kilku już lat trwają nasze starania mające na celu pozyskanie dofinansowania zadań inwestycyjnych tak ze strony władz wojewódzkich, jak i miejskich. Deklarację aktywnego udziału i pomocy finansowej w przypadku rozpoczęcia prac inwestycyjnych złożył nam Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego oraz Urząd Marszałkowski. Tor kartingowy, oddany do użytku w 1986 roku, spełniał wszystkie ówczesne warunki techniczne obowiązujących norm europejskich w zakresie sportu kartingowego. Z upływem lat stanęliśmy przed koniecznością przedłużenia nitki toru o około 200 m, dla uzyskania homologacji międzynarodowej, równoznacznej z możliwością organizacji zawodów kartingowych rangi mistrzostw Europy.

W ramach rozbudowy toru kartingowego zakres inwestycji obejmuje:

– wykupienie terenu o powierzchni 3,5 ha,

– podwyższenie i utwardzenie terenu,

– przedłużenie toru wraz z odwodnieniem,

– budowę parku maszyn z drogą wjazdową na tor,

– ogrodzenie terenu,

– droga dojazdowa do parku maszyn,

– oświetlenie parku maszyn wraz z dodatkowo wybudowanym odcinkiem toru,

– roboty zabezpieczające tor (tarki, odboje).

Realizacja w/w zadań łączy się z kontynuacją inwestycji z lat ubiegłych dotyczących modernizacji infrastruktury „Kartodromu – Radom” (w roku 1998 wykonaliśmy trybuny na 4 tys. miejsc z funduszy UKFiT) i obejmuje:

– budowę ciągu pieszego na koronie trybun,

– budowę muru oporowego wraz z odwodnieniem wokół nasypu trybun,

– zabudowę wieży sędziowskiej (lekka konstrukcja), zakup sprzętu i wykonanie instalacji nagłaśniającej.

Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe dla Dzieci i Młodzieży

Plany, cele, funkcje i zadania

Zadanie inwestycyjne, jakim jest kontynuacja budowy „Kartodrom – Radom” i rozbudowa toru kartingowego, połączyć można w integralną całość z realizacją budowy „Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego dla Dzieci i Młodzieży”. Projekt planu budowy uwzględnia bezpośrednio wykorzystanie istniejącej infrastruktury obiektów Automobilklubu Radomskiego, zaś lokalizacja zakłada na terenach przyległych bezpośrednio do toru kartingowego, w kierunku zachodnio – północnym, aż do Potoku Północnego.

Wstępny plan rzeczowy budowy „Centrum” obejmuje:

– stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego z możliwością ciągłego przeprowadzania szkolenia na karty rowerowe, będące podstawą funkcjonowania Ligi Rowerowej (sportowe współzawodnictwo szkół radomskich),

– stacjonarny rowerowy tor przeszkód i trasa cyklotrialu (terenowa jazda rowerem i przeprowadzanie biegów terenowych),

– zakup rampy do sportów łyżworolkowych, wrotkowych i deskorolkowych,

– stacjonarne boisko do triobasketu, koszykówki i siatkówki z możliwością adaptacji na lodowisko w okresie zimowym,

– plac zabaw dla dzieci młodszych (zjeżdżalnie, piaskownica, brodziki itp.) z mini torem saneczkowym,

– ściana do wspinaczek górskich,

– korty tenisowe,

– budowa sceny z zadaszeniem przeznaczonej do różnego rodzaju występów artystycznych zespołów amatorskich i profesjonalnych.

Tak wyposażone „Centrum” spełniałoby następujące zadania: zapewnienie młodzieży czynnego wypoczynku sportowego w czasie pozaszkolnym, organizację współzawodnictwa sportowego szkół w różnych dyscyplinach sportowych, szkolenie młodzieży w zakresie karty rowerowej, organizację imprez plenerowych, festynów itp., organizację zawodów kartingowych we wszystkich kategoriach, organizację zawodów motocyklowych, organizację zawodów żużlowych – przy niewielkim nakładzie można zrealizować tor żużlowy, zabudowany wewnątrz toru żużlowo – motocyklowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych Automobilklubu Radomskiego pozwoli na rozszerzenie możliwości sportowych i rekreacyjnych „Kartodromu – Radom”. Obiekt ten w ostatnich latach stał się obiektem sportowym o charakterze interdyscyplinarnym. Potwierdza to różnorodność imprez tu organizowanych, czyli: zawody kartingowe, motocyklowe, rowerowe, łyżworolkowe, triobasket, imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych, oraz doskonalenie kierowców w technice jazdy samochodem i motocyklem, konkursowe jazdy sprawnościowe itp.

„Kartodrom” można również wykorzystywać jako obiekt kultury i wypoczynku dla mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzieży jak i emerytów czy rencistów. Obiekt ten, poprzez odpowiednie zaprojektowanie, spełniać będzie również funkcję Autodromu. Dysponując zapleczem w postaci zmodernizowanego „Kartodromu – Radom”, stowarzyszenie nasze w sposób bardziej pełny realizować będzie swe cele statutowe skierowane na zaspokojenie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, sportu, kultury i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Przekonani jesteśmy, że współpraca z władzami samorządowymi przyczyniać się będzie przede wszystkim do szeroko pojętej promocji Radomia na Mazowszu, na forum ogólnopolskim, a w przyszłości w Europie, jak również do rozwoju sportów motorowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska Automobilklub Radomski korzysta ze współpracy przedstawicieli: Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Sekcja Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Władze AR

Zarząd Automobilklubu Radomskiego w składzie:

 

Aleksander Gajewski – prezes

Jadwiga Wacławska – vice prezes

Tomasz Wulkiewicz

Artur Dziwirek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Tytus Skiba – przewodniczący

Bogumił Kaczmarzyk

Krzysztof Basiński

Osiągnięcia Klubu AR


 

Osiągnięcia zawodników Automobilklubu Radomskiego w sporcie kartingowym w klasyfikacji klubowej na przestrzeni ostatnich lat:

1996 r. Drużynowy Mistrz Polski w kat. POPULARNEJ

1997 r. Drużynowy Wicemistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1997 r. Drużynowy Wicemistrz Polski w kat. POPULARNEJ

1997 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1999 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

1999 r. Mistrz Polski w kat. POPULARNEJ

2000 r. I Miejsce w kat. POPULARNEJ

2000 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

2001 r. Mistrz Polski w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

2001 r. I Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIEŻOWEJ 125

 

2001 r. II Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIEŻOWEJ 80

2001 r. II Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIK 60

2001 r. III Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. WYŚCIGOWEJ 125

2002 r. Wicemistrz Polski w kategorii WYŚCIGOWEJ 125

2002 r. IV Miejsce w kat. MŁODZIK 60

2002 r. III Miejsce w Pucharze Polskiego Związku Motorowego w kat. MŁODZIK 60

 

2003 r. Mistrz Polski w kategorii PUCHAR VORTEX ROK 125

 

2003 r. Wicemistrz w kategorii MŁODZIEŻOWEJ 125

2003 r. II Wicemistrz w kategorii KADET 80

2003 r. III Miejsce w kategorii PUCHAR VORTEX ROK 125

2004 r. II Wicemistrz w kategorii ICA JUNIOR

2006 r. Mistrz Polski w kategorii ICA – KMP

2006 r. II Miejsce w kategorii Młodzik 60 – Wicemistrz Polski

2006 r. II Miejsce w kategorii ICA – Wicemistrz Polski

2006 r. V miejsce w kategorii Młodzik 60 – KMP

2007 r. IV Miejsce w kategorii ROK 125

2007 r. IV Miejsce w kategorii Easykart 100

2012 r. I Miejsce w Pucharze ROTAX MAX w kat. MINI MAX

2012 r. II Miejsce w Pucharze ROK w kat. ROK 125

2012 r. III Miejsce w Pucharze ROK w kat. MINI ROK


 

Osiągnięcia naszych zawodników w sporcie motocyklowym:

2006 r. – Bartosz Ptak – Mistrz Polski w klasie S1

2006 r. – Marcin Tynowski – Wicemistrz Polski w klasie S1

2006 r. – Janusz Zientek – I miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2006 r. – Sebastian Szcześniak – II miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2007 r. – Grochowski Marcin – I miejsce w Pucharze PZM w klasie Quad Open 2k

2007 r. – Remigiusz Rutka – III miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2008 r. – Adam Podgórski – II miejsce Wyścigi Skuterów – Puchar ZIPP

2008 r. – Dariusz Rosik – II miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2008 r. – Remigiusz Rutka – III miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2008 r. – Grochowski Marcin – I miejsce w Pucharze PZM w klasie Quad Open 2k

2009 r. – Adam Podgórski – I miejsce Wyścigi Skuterów – Puchar ZIPP

2010 r. – Remigiusz Rutka – IV miejsce w Pucharze PZM w klasie 250

2011 r. – Rafał Perkowski – IV miejsce w Pucharze PZM w klasie Open

2012 r. – Dariusz Rosik – V miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie S2

2015 r. – Albert Idzik – II miejsce w Pucharze PZM w klasie C2

2015 r. – Rafał Perkowski – III miejsce w Pucharze PZM w klasie C2

2016 r. – Łukasz Hepner – I miejsce w Pucharze PZM w klasie C2

2017 r. – Marzena Chrostek – IV miejsce w Pucharze PZM w klasie C4

2018 r. – Damian Krupa – IV miejsce w Pucharze PZM w klasie C2

2018 r. – Kacper Gajos – V miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie S2

2019 r. – Rafał Perkowski – IV miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie S2

2019 r. – Jakub Stankiewicz – III miejsce w Pucharze Polski PITBIKE w klasie Stock 90

2019 r. – Patryk Stankiewicz – III miejsce w Pucharze Polski PITBIKE w klasie Stock 150

 

 

Klub odznaczono

Medal „PRO MASOVIA”

21 listopada 1998 roku – 40-lecie AR – Klub uhonorowany został:

 – Odznaką Honorową Ministerstwa Edukacji Narodowej „Za Zasługi dla Oświaty”- w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowych oraz pomocy nauczycielom,

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego,

Medalem im. Dr Henryka Jordana – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

Medalem „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”.

11 października 2008 roku – Gala Jubileuszowa 50-lecia AR – Klub otrzymał:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,

Medal „PRO MAZOVIA” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Medal „Bene Merenti Civitas Radomiensis” – „Dobrze Zasłużonemu – społeczeństwo Radomia” w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta, przyznany przez Prezydenta Miasta,

Medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” za wkład na rzecz rozwoju Powiatu, przyznany przez Radę Powiatu.

Gala Jubileuszowa 60-lecia Klubu

GALA JUBILEUSZOWA 60-lecia Automobilklubu Radomskiego.
Odbyła się ona w dniu 12 października 2018 r. w Sali Koncertowej radomskiego Urzędu Miejskiego.
Jubileusz był okazją do wyróżnienia wielu osób i instytucji medalami, odznaczeniami, dyplomami, pucharami, takimi jak:

Medal Pamiątkowy “PRO MASOVIA” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego

Otrzymali go: Mariusz Fogiel, Aleksander Gajewski, Piotr Kowalski, Jadwiga Wacławska, Jan Wulkiewicz

Dyplom Uznania przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność Automobilklubu Radomskiego oraz realizację zadań z zakresu popularyzacji i promocji sportów motorowych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Otrzymali go: Chęć Marek, Domagała Bartosz, Dziwirek Artur,  Dziwirek Michał,  Idzik Albert,  Jabłońska Agnieszka, Kordalski Stanisław, Koziara Grzegorz, Lis Mateusz , Perkowski Rafał, Raczyłło Mirosław, Rosik Dariusz, Sarnacki Bogdan, Tarkowski Sebastian, Wulkiewicz Tomasz, Zych Małgorzata.

Medal i Dyplom Prezydenta Miasta Radomia

Otrzymali go: Aleksander Gajewski, Artur Dziwirek, Agnieszka Jabłońska, Bagdan Sarnacki, Jan Wulkiewicz, Jadwiga Wacławska

 – Medal “Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”
Otrzymali go: Aleksander Gajewski, Zdzisław Gniadek, Bogumił Kaczmarzyk

– „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”
Otrzymali go:
Srebrny: Krzysztof Basiński, Artur Dziwirek
Brązowy: Marek Chęć, Mirosław Guziński, Bogdan Sarnacki,Tomasz Wulkiewicz

Odznaka PRZYJACIEL DZIECKA TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem – przyznany przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Otrzymali ją: Mateusz Archanowicz, Michał Dziwirek, Paweł Grylak, Grzegorz Koziara, Mirosław Wróbel

– DYPLOM PRZYJACIEL DZIECKA  za okazaną wrażliwość i troskę oraz serdeczną pomoc udzielaną dzieciom i ich rodzicom – przyznany przez Prezesa Oddziału Powiatowego TPD w Radomiu
Otrzymali go: Mariusz Fogiel, Stanisław Kordalski, Piotr Kowalski, Leszek Trzeciak, Małgorzata Zych

Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego przyznana w dniu 16 maja 2018 r. działaczom Automobilklubu Radomskiego w związku z jubileuszem 60-lecia działalności Automobilklubu

Otrzymali ją:

Złota Odznaka Honorowa PZM: Agnieszka Jabłońska, Bogumił Kaczmarzyk, Jan Wulkiewicz

Srebrna Odznaka Honorowa PZM: Krzysztof Basiński, Marek Chęć, Bartosz Domagała     , Artur Dziwirek, Michał Dziwirek, Grzegorz Koziara, Adam Popis, Sebastian Tarkowski       , Mirosław Wróbel

Brązowa Odznaka Honorowa PZM: Mateusz Archanowicz, Paweł Grylak, Albert Idzik, Dawid Popis,Tomasz Wulkiewicz.

– Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego przyznana w dniu 17 lipca 2018 r. osobom wspierającym działalność Automobilklubu Radomskiego  w związku z jubileuszem 60-lecia działalności Automobilklubu

Otrzymali ją:
Złota Odznaka Honorowa PZM: Leszek Ruszczyk, Leszek Trzeciak
Srebrna Odznaka Honorowa PZM: Mariusz Fogiel, Zbigniew Gołąbek, Piotr Kowalski
Brązowa Odznaka Honorowa PZM:Tytus Skiba

Uchwałą Zarządu Głównego PZM z dnia 29 września 2018 roku tytuł ZASŁUŻONY dla POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO otrzymała Jadwiga WACŁAWSKA

 – Odznaczenia Automobilklubu Radomskiego
Godność  Członka Honorowego otrzymali: Fogiel Mariusz, Osiński Tadeusz
Złotą Odznakę Honorową otrzymali: Basiński Krzysztof, Kaczmarzyk Bogumił, Gniadek Zdzisław
Srebrną Odznakę Honorową otrzymali: Kowalski Piotr, Rudziński Marek, Zych Małgorzata
Brązową Odznakę Honorową otrzymali: Popis Adam, Lis Michał, Kruk Sławomir

Puchary za osiągnięcia i reprezentowanie barw Automobilklubu Radomskiego w Sportach Motorowych

Przyznano je następującym osobom: Bal Zdzisław, Chrostek Marzena, Hepner Łukasz, Idzik Albert, Kluziński Maciej, Matuszewski Paweł, Perkowski Rafał, Rogala Borys, Stani Piotr, Wysocki Jakub

– Puchary za wieloletnią działalność społeczną i zawodową na rzecz Automobilklubu Radomskiego

Przyznano je następującym osobom: Bilewski Wojciech, Darmas Bohdan, Głąbiński Janusz, Kordalski Stanisław, Pietrasik Jerzy, Mikurda Ryszard, Rajchert Andrzej

– Puchary za wsparcie i pomoc przy realizacji zadań statutowych Automobilklubu Radomskiego

Przyznano je następującym osobom: Bojarski Włodzimierz, Frączek Dariusz, Gmina Jedlińsk, Gmina Przytyk, Gołąbek Zbigniew, Guziński Mirosław, Jabłonka Krzysztof, Ks. Marciniak Gabriel – Proboszcz Parafii Pod Wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, Oleszczuk Marek, PHU Auto Skoda, PHU Techpol Sławomir Kruk, Popiel Stanisław, Ruszczyk Leszek, Aeroklub Radomski, Szprendałowicz Piotr, Zawodnik Jerzy, Rajkowski Rafał, Zych Małgorzata, Mnich Jacek

– Statuetki pamiątkowe Jubileuszu 60-lecia Automobilklubu Radomskiego
Działacze i członkowie honorowi AR, przyznano je następującym osobom:
Archanowicz Mateusz , Brudnicki Tomasz, Dobosz Iwona, Domagała Bartosz, Góra Michalina, Góra Mirosław, Jankowski Karol, Jędrasik Kazimiera, Jurczak Andrzej, Kilar Krystian, Komorowska Beata, Maj Paweł, Mędrzycki Andrzej, Morawski Wojciech, Mortka Mariusz, Piątek Marcin, Pokorski Marek, Tarkowski Radosław, Wróbel Mirosław
Firmy i instytucje współpracujące z AR, przyznano je: Bal Marek – Kratki, Bujański Jacek – Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Polski Związek Motorowy, Czajkowski Rafał, Czyż Marek, Dudek Henryk – FPHU Feniks Sp. z o.o., Enigma Agencja Ochrony, Głogowski Karol – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Janduła Grzegorz – Prezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. w Radomiu, Kaczmarek Eugeniusz – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu, Karczewski Krzysztof, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Mróz Mariusz – Dyrektor PKP, Nobilserwis, Piotrowski Daniel – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Połcik Błażej, Równy Sebastian – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, Tutak Krzysztof, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu, Zebrra.TV, Radomska Grupa Mediowa
Statuetki pamiątkowe Jubileuszu 60-lecia Automobilklubu Radomskiego przyznano również: Babula Karol, Hernik Sylwester, Kaczyński Zbigniew, Kot Kamil, Moto-Ekspert Marcin Iwański, Popis Adam, Rudziński Marek, Sarnacka Izabela, Stawarz Tomasz, Tuźnik – Kosno Edyta, Ziółek Gracjan, Tygodnik Radomski, Radom24, RadomSport

Statuetki z podziękowaniem za życzliwość i współpracę przy realizacji zadań statutowych Automobilklubu Radomskiego
Otrzymali je: Gmina Jastrzębia, Gmina Kowala, Komenda Miejska Policji w Radomiu, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Kordziński Waldemar – Prezes Zarządu PPUH „Radkom” Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o., Rada Miejska w Radomiu, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska w Radomiu, Struzik Adam – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ślifirczyk Mirosław – Starosta Radomski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu, Trzeciak Leszek –  Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., Witkowski Radosław – Prezydent Miasta Radomia.

Osoby, które otrzymały odznaczenia otrzymały również materiały promocyjne przekazane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Zarząd Główny Polskiego  Związku Motorowego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału o Najstarszym radomskim kierowcy kartingowym

Skip to content