Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Manewry

Obowiązujące na egzaminie na prawo jazdy kat. B

Manewry na placu

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

Kryteria:

 

 • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka
 • dla kat B+E – płynna jazda do przodu pasem ruchu, – cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
 • nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 

Kryteria:
 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Według nowych zasad egzaminowania kierowców na kat. B, B1, można kontynuować egzamin (jeżeli na łuku:nie spowoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia, nie wyjedzie poza linie wyznaczające stanowisko, nie potrąci pachołka.
W takich przypadkach egzamin jest natychmiast przerwany) nawet, jeżeli jego wynik już na placu jest przesądzony (negatywny).
Gdy na placu nie wiesz gdzie jest bagnet oleju czy źle ustawiłeś zagłówek, lub dwa razy zgasł ci samochód na łuku, masz prawo wyjechać na miasto. Dlatego nie należy rezygnować z dalszej części egzaminu, należy wykorzystać ten czas na oswojenie się z egzaminem. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Pamiętajcie, że możecie wnioskować o obecność instruktora prowadzącego na egzaminie.

Manewry na drodze

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Kryteria:

 

 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu
 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w czasie wykonywania zadania: – możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

 

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Kryteria:
 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu
 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w czasie wykonywania zadania: – możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

 

Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Kryteria:

 

 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu
 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w czasie wykonywania zadania:
  • możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonania manewru nie może najechać na krawężnik.

 

Zawracanie na drodze dwukierunkowej

Kryteria:
 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • tylko trzy zmiany kierunku jazdy
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,

 

Zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej

 

Kryteria:

 

 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki)
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej

 

 

Skip to content