Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI

ul. Warszawska 17/21
26-600 Radom
NIP 796-010-14-88
Regon 670516733
KRS 0000053890

Konto bankowe: 95 1240 5703 1111 0010 2125 6160

tel. 48 364 17 14
kom. 507 114 102

sekretariat@automobilklub.radom.pl

Dokumentację rejestrową prowadzi SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ  GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


 

BIURO czynne:

od poniedziałku do piątku:

w godz. 8.00 – 16.00

Tel/fax 48 364 17 14

kom.: 507 114 102 /w godzinach pracy Biura/


 

Ośrodek Szkolenia Kierowców (nauka jazdy kat. AM, B, C)

oraz

Pracownia Badań Psychotechnicznych

tel. 507 114 102 lub 48 364 17 14


 

Stacja Kontroli Pojazdów

oraz

Centralny Ośrodek Szkolenia Diagnostów

tel. 48 364 12 29

 


 

Organizacja zleconych imprez plenerowych,rocznicowych, integracyjnych, festynów, pikników

oraz

Jazdy treningowe po torze

tel. 48 364 17 14, 507 114 102


 

AUTOMOBILKLUB RADOMSKI – stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000053890:
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– Rejestr Przedsiębiorców

Skip to content