Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Od dnia 19 stycznia 2013 roku zostały zmienione zasady zapisywania się na kursy prawa jazdy. Osoba, która zamierza rozpocząć kurs musi udać się do Starostwa Powiatowego lub właściwego Urzędu Miasta (w zależności od miejsca zamieszkania) w celu stworzenia swojego Profilu Kandydata na Kierowcę.

W urzędzie należy złożyć: 

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

Fotografię:
Zdjęcie powinno być: kolorowe, aktualne — wykonaj je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast, wykonane na jednolitym jasnym tle, w wymiarach: 35×45 mm.
Zdjęcie powinno przedstawiać: całą głowę, wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, naturalny kolor skóry, wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.
Na zdjęciu: patrz przed siebie, nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie cię, miej otwarte oczy, nie zasłaniaj ich włosami, miej naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła).
Jeśli masz wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach, ale musisz spełnić poniższe warunki: podobne zdjęcie — w okularach — musisz mieć w dokumencie tożsamości, dołącz do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz — możesz je mieć na zdjęciu, ale musisz spełnić poniższe warunki: na zdjęciu powinna być widoczna cała twarz, podobne zdjęcie — z nakryciem głowy — musisz mieć w dokumencie tożsamości, dołącz do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.

 

Ponadto:

Zgodę rodziców, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy – jeżeli jest wymagana;

– Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadasz.

Urzędnik magistratu lub starostwa ma 2 dni robocze na wprowadzenie danych do programu teleinformatycznego. W ten sposób przyszłemu kierowcy nadany zostanie Profil Kandydata na Kierowcę, czyli tzw. PKK. 

Posiadając już Profil Kandydata na Kierowcę możemy swobodnie zapisać się na kurs w wybranym ośrodku.

Skip to content