Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Centralny Ośrodek Szkolenia Diagnostów

Zostań diagnostą samochodowym

Automobilklub Radomski – Centralny Ośrodek Szkolenia Diagnostów jest jednostką wyznaczoną na podstawie decyzji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie badań technicznych pojazdów (decyzja nr. TS-3m-4441-81/2000 z dnia 17.05.2000 r.)
Prowadzimy szkolenia diagnostów zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 listopada 2014r. W sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych ( Dz. U. 2014-000 poz. 1836):

Część I

więcej

Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Część II

więcej

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

Część III

więcej

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

Część IV

więcej

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Część V

więcej

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

c) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. Posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2. Posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

3. Posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

4. Posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Kolejny termin rozpoczęcia szkolenia przewidywany jest po 15 września 2024.

Terminy szkoleń ustalane są w miarę napływu zgłoszeń.

Zgłoszenia (telefoniczne lub faxem) przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

pod numerem telefonu: 48 364 12 29 lub 48 364 17 14 i pod adresem: sekretariat@automobilklub.radom.pl

Cennik

Członkom AR przysługuje: 10% zniżki w opłacie za kurs podstawowy oraz 5% zniżki w opłacie za kursy specjalistyczne.

Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Czas trwania kursu: 5 dni

 

Cena kursu: 1100,00 zł


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych

 

Czas trwania kursu: 2 dni

Cena kursu: 350,00 zł


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

 

Czas trwania kursu: 2 dni

 

Cena kursu: 400,00 zł


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazdy te wymagają specjalistycznego badania technicznego oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 2 ustawy

 

Czas trwania kursu: 2 dni

Cena kursu: 350,00 zł


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

 

Czas trwania kursu: 1 dzień

 

Cena kursu: 300,00 zł

Cena szkolenia kompleksowego wynosi 2 450,00 zł

Wykładowcy

Nasi diagności

Bogdan Sarnacki – Kierownik Centralnego Ośrodka Szkolenia Diagnostów od 1998r. i diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego od 1998r. Zawodowo i społecznie związany z Automobilklubem od 1975r. Działacz w dziedzinie sportów motorowych. Początkowo jako instruktor i wykładowca Ośrodka Szkolenia Diagnostów, następnie kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców, a także Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania Kierowców w latach 1993 – 1995. Członek honorowy Automobilklubu i Polskiego Związku Motorowego.

Skip to content