Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki informacyjne

D-1

droga z pierwszeństwem

 

więcej

Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.

D-2

koniec drogi z pierwszeństwem

 

więcej

Znak ten odwołuje działanie znaku: droga z pierwszeństwem. Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się droga z pierwszeństwem.

D-3

droga jednokierunkowa

więcej

Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kier ruchu.

 

D-4a

droga bez przejazdu

więcej

Informuje o wjeździe na drogę, której koniec nie ma połączenia z inną drogą.

 

D-4b

wjazd na drogę bez przejazdu

 

więcej

Informuje że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

D-5

pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

 

więcej

Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym: przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni. Na obszarze zabudowanym razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa: Agatka.

D-6

przejście dla pieszych

 

więcej

Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kier ruchu.

 

D-6a

przejazd dla rowerzystów

więcej

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Na obszarze zabudowanym, razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa: Agatka.

 

D-6b

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

 

więcej

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Na obszarze zabudowanym, razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa: Agatka.

D-7

droga ekspresowa

 

więcej

Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.

D-8

koniec drogi ekspresowej

 

więcej

Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.

 

D-9

autostrada

więcej

Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

 

D-10

koniec autostrady

 

więcej

Oznacza miejsce, w którym kończy się autostrada. Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się autostrada

D-11

początek pasa ruchu dla autobusów

 

więcej

Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem.

D-12

pas ruchu dla autobusów

 

więcej

Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja.

 

D-13

początek pasa ruchu powolnego

więcej

Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

 

D-14

koniec pasa ruchu

 

więcej

Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.

 

D-15

przystanek autobusowy

 

więcej

Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem.

D-16

przystanek trolejbusowy

 

więcej

Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.

 

D-17

przystanek tramwajowy

więcej

Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej.

 

D-18

parking

 

więcej

Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: tabliczki).

 

D-18a

parking – miejsce zastrzeżone

 

więcej

Znak ten informuje o miejscu przeznaczonym do postoju lub parkowania dla określonego użytkownika.

D-18b

parking zadaszony

 

więcej

Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.

 

D-19

postój taksówek

więcej

Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.

 

D-20

koniec postoju taksówek

 

więcej

Oznacza koniec odcinka drogi przeznaczonego do postoju wolnych taksówek osobowych.

 

D-21

szpital

 

więcej

Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.

D-21a

policja

 

więcej

Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.

 

D-22

punkt opatrunkowy

więcej

Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.

 

D-23

stacja paliwowa

 

więcej

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.

 

D-23a

stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

 

więcej

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z benzyną bezołowiową.

D-24

telefon

 

więcej

Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.

 

D-25

poczta

więcej

Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.

 

D-26

stacja obsługi technicznej

 

więcej

Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.

 

D-26a

wulkanizacja

 

D-26b

myjnia

 

D-26c

toaleta publiczna

więcej

Informuje, że w pobliżu znajduje się toaleta do użytku publicznego. W przypadku, gdy w dolnej części znaku umieszczony jest napis BUS, toaleta ta jest wyposażona w urządzenie do wypróżniania toalet zainstalowanych w autobusach i przyczepach kempingowych

 

D-26d

natrysk

 

D-27

bufet lub kawiarnia

 

D-28

restauracja

 

D-29

hotel (motel)

D-30

obozowisko (kemping)

 

D-31

obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

 

D-32

pole biwakowe

 

D-33

schronisko młodzieżowe

D-34

punkt informacji turystycznej

 

D-34a

informacja radiowa o ruchu drogowymp

 

więcej

Znak ten podaje nazwę stacji radiowej i częstotliwość fal na jakich nadawane są informacje o ruchu drogowym.

D-35

przejście podziemne dla pieszych

 

D-35a

schody ruchome w dół

D-36

przejście nadziemne dla pieszych

 

D-36a

schody ruchome w górę

 

D-37

tunel

 

więcej

Znak ten oznacza wjazd do tunelu. Należy pamiętać, że w tunelu obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

D-38

koniec tunelu

więcej

Znak ten informuje o miejscu, w którym kończy się tunel.

D-39

dopuszczalne prędkości

 

więcej

wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa.

D-40

strefa zamieszkania

 

więcej

Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

D-41

koniec strefy zamieszkania

 

więcej

Znak ten informuje o wyjeździe ze strefy zamieszkania.

D-42

obszar zabudowany

więcej

Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.

D-43

koniec obszaru zabudowanego

 

więcej

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

D-44

strefa parkowania

 

więcej

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu silnikowego pobierana jest opłata.

D-45

koniec strefy parkowania

 

więcej

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

D-46

droga wewnętrzna

więcej

Oznacza wyjazd z drogi publicznej.

D-47

Oznacza wjazd na drogę publiczną.

 

D-48

zmiana pierwszeństwa

 

D-49

pobór opłat

 

więcej

Wskazuje miejsce, w którym pobierane są opłaty za przejazd drogą.

Skip to content