Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Dodatkowe znaki pionowe

G-1a

 słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

 

więcej

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.

 

G-1b

 słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

 

więcej

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z dwiema kreskami umieszczany jest – na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.

 

G-1c

słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

 

więcej

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z jedną kreską jest umieszczany jest – na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.

 

G-1d

 słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

 

więcej
 

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.

 

G-1e

 słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

 

więcej

Znakten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z dwiema kreskami umieszczany jest – na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.

 

G-1f

 słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

 

więcej

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z jednąkreską jest umieszczany jest – na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.

 

G-2

sieć pod napięciem

 

więcej

Tablica ta oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.

 

G-3

 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

 

więcej

Tablica ta wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znak ten informuje, że na przejeździe występuje jeden tor.

 

G-4

 skrzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

 

więcej

Tablica ta wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znak ten informuje, że na przejeździe występuje kilka torów.

 

AT-1

sygnalizacja świetlna

 

więcej

Tablica ta ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.

 

AT-2

 sygnalizacja świetlna wzbudzana

 

więcej
 

Znak ten informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.

 

AT-3

 niebezpieczny zjazd

 

więcej

Tablica ta ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

 

AT-4

 stromy podjazd

 

więcej

Tablica ta ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

 

AT-5

ruch kolizyjny

 

więcej

Tablica ta ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.

 

BT-1

 ograniczenie prędkości

 

więcej
 

Tablicata oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.

 

BT-2

 koniec ograniczenia prędkości

 

więcej

Tablica ta oznacza koniec zakazu ograniczenia prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.

 

BT-3

 blokada zwrotnicy

 

więcej

Tablica ta oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.

 

BT-4

stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie

 

więcej

Tablica ta oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.

 

R-1

 szlak rowerowy krajowy

 

więcej
 

Tablica ta uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

 

R-1a

 początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

 

więcej

Tablica ta wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

 

R-1b

 zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

 

więcej

Tablica ta wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

 

R-2

szlak rowerowy międzynarodowy

 

więcej

Tablica ta oznacza odpowiednio przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.

 

R-2a

zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

 

więcej
 

Tablica ta oznacza odpowiednio przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.

 

R-3

 tablica szlaku rowerowego

 

więcej

Tablica ta wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym.

 

W-1

 klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

 

W-2

klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

 

W-3

klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych

 

W-4

 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych

 

W-5

klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych

 

W-6

 szerokość mostu lub środka przeprawowego

 

W-7

wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

 

Skip to content